top of page

NKF-kurs

Prosjektleder

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

Prosjektperiode

2021

Les mer

Om prosjektet

Kurset i hvordan utforme gode byggesøknader er et kompetansehevingskurs for lokale entreprenører og anleggsbedrifter. Kautokeino kommune er initiativtaker for kurset og kurset er blitt holdt av NKF (Norsk Kommunalteknisk Forening).

Prosjektleder

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

NKF er en ideell organisasjon for norske kommunalteknikere, som jobber for å dele kunnskap på tvers av kommunegrenser.

Delfinansiert av

Prosjekteier

Ovddos

Prosjektplan

bottom of page