top of page

Forstudie

Forstudier er vanligvis en mulighetsstudie, der det skal avklares om ideen har et interessant utviklingspotensial. Dette kan f.eks. være en analyse av faktorer som markedsbehov og ressurstilgang. Videreføring av prosjektideen gjennomføres gjennom et forprosjekt.

Forstudier kan støttes med inntil 75 % av godkjente kostnader, maksimalt 75.000 kr

Les mer om forstudier på Innovasjon Norges nettsider ved å klikke på knappen under.

Bright Idea Bulb
bottom of page