top of page

Hva støttes

Forstudie

Forprosjekt

Nyetablering

Kompetanseheving

Støtte til investeringer?

Vi støtter ikke investeringer, men da anbefaler vi at dere ser om det finnes muligheter her:

 

Sametinget / Sámediggi

 

 

Innovasjon Norge 

bottom of page