top of page

1. Ieš - Samiske bedrifter forteller - Marie Louise

Marie Louise Somby er en av gründerne bak Árvu. I denne episoden er det blant annet snakk om det å være sin egen sjef, om fordeler ved samarbeid og om det å ha ambisjoner om å vokse.

2. Ieš - Sámi fitnodagat muitalit - Tor Erik

Tor Erik Somby er en av gründerene bak gründerbedriften Tundra Drone. I denne episoden er det snakk om hvordan man skal nå kundene, om grunderfasen, om forskjellige teorier og at man ikke skal være redd for hva som kan skje, men heller bare kjøre på!

3. Ieš - Sámi fitnodagat muitalit - Linda

Linda Øverli Nilsen er fra Kautokeino og er en av grunderene bak SeilNorge. Hun er en grunderspire som har startet og drevet mange bedrifter, og her snakker hun om det å være en grunder, samtidig som hun snakker om hvordan coronapandemien har påvirket reiselivsbransjen og deres bedrift.

4. Ieš - Sámi fitnodagat muitalit - Lars Theodor

Lars Theodor Kintel gut uddni viessu julevsáme dålkkån ja jårggåliddjen, la åvddåla álgadam moadda vidnudagá ja sujna li aj moadda bachelorgráda ja mastergráda. Sån ednagit berus álgadmis ja dánna giehttu rahpasit gåktu priváhta ekonomiddja ja kapitálla vájkkut álgadibmáj, åvddålijguovlluj ájádallat, værrolista, ja gåktu la edna rudáv masset ja mav dassta oahppat.

 

Lars Theodor Kintel som i dag lever som lulesamisk tolk og oversetter, har tidligere startet mange bedrifter og har også flere bachelorgrader og mastergrader. Han har høy interesse for entreprenørskap og her snakker han ærlig blant annet om hvordan privatøkonomi og kapital påvirker entreprenørskap, om langsiktig tenking, om skattelister, og om det å tape masse penger og lære av det.

5. Ieš - Sámi fitnodagat muitalit - Nils Torbjørn

Nils Torbjørn Nutti er reindriftssame og driver reiselivsbedriften Nutti Sámi Siida i Kiruna området som til vanlig sysselsetter 9 årsverk. Her forteller han blant annet om hvorfor han begynte med reiseliv, om det at reindrift ikke bare handler om kjøttproduksjon, og om det han lærte som barn - at en reindriftssame skal fokusere på reindrift og leve kun av rein.

6. Ieš - Sámi fitnodagat muitalit - Anja

Anja Guttorm Graven er daglig leder i familiebedriften Graveniid som selger håndtverksprodukter av ullklær. Her snakker hun om det å drive en familiebedrift og om det å ha et ønske om å drive egen bedrift og om hvordan studiet har bidratt til utviklingen av familiebedriften.

7. Ieš - Sámi fitnodagat muitalit - Are

8. Ieš - Sámi fitnodagat muitalit - Per Joel

Are Smuk Figved er én av gründerene bak selskapet som i dag heter Sector Alarm og som omsetter for en milliard. Han er også en av gründerene og lederene bak Finnmark Rein. Her snakker han om det å jobbe med det man har "passion" for, prisen på reinkjøtt og hva som påvirker det, faren for å bli "joker-nord figurer" ved å ikke tenke langsiktig, potensial i reinblod, "samisk selvmord" ved å fôre rein, og hans ønske om et bedre samarbeid med reindriftsutøvere.

PJ Utsi fra Porjus i Sverige er grunder bak foretaket Vaimo som driver med e-handel som han startet sammen med noen kompiser. I dag driver han selskapet fra Chicago og selskapet er nå etablert i 14-16 land og har ca 500 ansatte. Nøkkelen bak suksess tror han enkelt og greit er hardt arbeid, og det at man må være interessert i å gjøre forbedringer. Han snakker om viktigheten med å få kunder på plass fort og det at man må bygge team dersom man skal vokse.

9. Ieš - Sámi fitnodagat muitalit - Malene

10. Ieš - Sámi fitnodagat muitalit - Jonna

Malene Balto har mastergrad i økonomi og jobber i dag med produktutvikling for Vy i Oslo. Med bakgrunn i hennes utdanning og jobb som produktutvikler snakker hun om de grunnleggende tingene som man må tenke på når man vil utvikle noe nytt, hun sier også at hun savner større fokus på utvikling av privat næringsliv i Sápmi og oppfordrer flere samer til å satse på nærings- og bedriftsutvikling.

Jonna er en reindriftsutøver i beste alder. Her snakker han om hva som motiverer han til å jobbe med rein, hvilke ferdigheter og kunnskap en reindriftsutøver må ha i dag og tenker at reindriftsutøverens utviklingspotensial blir begrenset gjennom lover og regler.

bottom of page