top of page

Kompetansehevingstiltak

Løft eller utvid kompetansen i bedriften din

Bedrifter kan søke tilskudd fra Ovddos for å dekke kostnadene knyttet til opplæring, kurs, opplæringsmateriell og konsulenttjenester som er relevante for å styrke kompetansen innenfor de valgte satsingsområdene. Det er viktig at bedrifter nøye dokumenterer kostnader og demonstrerer hvordan tiltakene vil bidra til å nå målene for omstillingsarbeidet i kommunen.

Kan støttes med inntil 75 % av godkjente kostnader, maksimalt kr 50.000.

Her er noen eksempler på kurs som bedrifter kan søke tilskudd til:

Bærekraft og miljøvern:

 • Kurs i bærekraftig praksis og miljøstyring

 • Opplæring i fornybar energiteknologi og grønne byggemetoder.

 • Sertifisering i miljøledelse (f.eks. ISO 14001).

Teknologi og digitalisering:

 • Programmerings- og datasikkerhetskurs

 • Digital markedsføringstrening

 • Opplæring i kunstig intelligens og maskinlæring

Opplæring: 

 • Opplæring i kunstig intelligens og maskinlæring

 • Egenopplæring og opplæring av ansatte i digitale ferdigheter, som for eksempel dataanalyse, digital markedsføring, eller e-handel.

 • Opplæring av ansatte i kundeopplevelse, servicekvalitet og vertskapsferdigheter.

 • Opplæring og kurs for kunstnere og kreative fagpersoner i kunstnerisk utvikling og entreprenørskap.

 • Opplæring av ansatte i samfunnsengasjement og samarbeid med lokale samfunnsorganisasjoner.

 • Implementering av mangfoldskurs og opplæring i inkluderende praksis i arbeidsplassen.

 • Opplæring i bærekraftig og miljøvennlig praksis for å forbedre miljøkvaliteten i bedriftens lokalområde.

 • Opplæring i stedsutvikling og urban design for å forbedre bedriftens fysiske omgivelser og skape et mer attraktivt miljø.

 • Opplæring i forretningsutvikling og pitching

Kompetansehevingstiltaket må være viktig for å utvikle bedriften slik at bedriften over tid kan skape flere nye arbeidsplasser, styrke robustheten og lønnsomheten og utviklings- og innovasjonsevnen.

NB! 

Vi tilbyr generelt ikke tilskudd til å ta sertifiseringskurs.

globalisering konsept
bottom of page