top of page

Kompetansehevingstiltak

Løft eller utvid kompetansen i bedriften din

Tiltak som skal øke kompetansen i bedriften din eller flere bedrifter sammen

Kan støttes med inntil 75 % av godkjente kostnader, maksimalt kr 50.000

globalisering konsept
bottom of page