Ovddos_Mønster_Triangel_Positiv.png

Ovddos

Omstillingsstyret

Styret er omstillingsorganisasjonens øverste utøvende organ og skal lede omstillingsarbeidet. Alle prosjektsøknader blir behandlet av styret. 

Profiilagovva
Tihttel
Namma
Telefovdna
E-boasta
Styreleder
Berit Anne Sara Triumf
Nestleder
Lisbeth Iversen
Styremedlem
Johan Mathis Buljo
Styremedlem
Leder av Kautokeino næringsforening
Styremedlem
Morten Thorvaldsen
1. varamedlem
Klemet Erland Hætta
2. varamedlem
Marja Elise Hætta Eira
3. varamedlem
Inger Marit Bongo
Observatør
Ordfører
Observatør
Rådmann
Observatør
Innovasjon Norge
Observatør
Sametinget
Observatør
Troms og Finnmark fylkeskommune

Møteplan 2021

Ansatte

Profiilagovva
Tihttel
Namma
Telefovdna
E-boasta
Daglig leder
Ann Catharina Lango
95427006
ann.lango@ovddos.com
Prosjektkoordinator/administrativ medarbeider
Johan Mikkel Bongo
91172726
johan.bongo@ovddos.com
Prosjektleder Nannet
Marja Elise M. Hætta Eira
91803316
marja@nannet.no
Prosjektkoordinator
Anne Maret Sara
97724557
annemaret@ovddos.com