Ovddos_Mønster_Triangel_Positiv.png

Organisasjon og styret

ANSATTE

Ann C.jpg

Ann Catharina Lango

Daglig leder

marja.jpg

Marja Elise Hætta Eira

Prosjektleder Nannet

Nannet-visning-67.jpg

Johan Mikkel Bongo

Administrativ medarbeider

MicrosoftTeams-image (1).png

Ann Maret Eira

Prosjektmedarbeider Nannet

Nannet-visning-69.jpg

Anne Maret Sara

Prosjektkoordinator

OMSTILLINGSSTYRET

Styret er omstillingsorganisasjonens øverste utøvende organ og skal lede omstillingsarbeidet. Alle prosjektsøknader blir behandlet av styret. 

STYRET

Berit Anne Sara Triumf, styreleder

Lisbeth Iversen, nestleder

Johan Mathis Buljo, styremedlem

Ellen Cecilie Triumf Buljo, styremedlem

Morten Thorvaldsen, styremedlem

Klemet Erlend Hætta, varamedlem

Berit Annette Hætta, varamedlem

Inger Marit Bongo, varamedlem

Møteplan 2022

OBSERVATØRER

Hans Isak Olsen, ordfører

Nils Runar Hætta, Kautokeino kommune

Mikal Lanes, TFFK

Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge

Ole Anders Turi, Sametinget