top of page

Etableringsstøtte

Ved etablering av ny bedrift

Nyetableringer kan støttes med inntil 50 % av godkjente kostnader for etableringen, maksimalt kr 150.000. 

Etableringsstøtte er tilskudd til nyetablerte foretak, som er registrert for mindre enn 2 år siden. Etableringsstøtte gis til bedrifter som har ambisjoner om å skape arbeidsplasser. Søker må ha en oversiktlig og god plan på hva som skal gjøres for å bli etablert i markedet. 

Det er lurt å lage en forretningsplan for virksomheten. En god ide er å starte med en forretningsmodell, les mer om dette her. 

Les mer om hvilke formaliteter som gjelder ved etablering og drift av egen bedrift ved å trykke på knappen under. 

Det gis ikke støtte til rene investeringsprosjekter

Investeringsdiagram
bottom of page