top of page

Forprosjekter

Test ut prosjektideen

Forprosjekt er vanligvis et prosjekt for utvikling av planer og utredninger som er nødvendig for å kunne ta en beslutning om iverksetting av et hovedprosjekt, f.eks. utarbeidelse av forretningsplan.

Forprosjekter kan støttes med inntil 75 % av godkjente kostnader, inntil kr 200.000 

Trykk på knappen under for å lese mer om forprosjekt og prosjektfaser.

Mechanical Engineer skisse
bottom of page