Søknadsmaler

Forstudier

Ved analysering og avklaring av realistiske muligheter for videreføring av en idé

Forprosjekter

Ved spesifisering og planlegging av hovedprosjekt - hvordan man skal kommersialisere en forretningsidé

Etableringsstøtte

Skjemaet brukes vanligvis til prosjekter som er klar til kommersialisering av forretningsidé

Kompetansehevingstiltak

Ved søknad om midler til å gjennomføre kompetansehevingstiltak i en bedrift eller flere bedrifter sammen

Last ned her

Last ned her

Last ned her

Last ned her

Kontakt oss for spørsmål om hvilken mal du skal bruke eller ved spørsmål under utfylling.

Søknaden sendes på e-post til: post@ovddos.com

Alternativt kan søknaden sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no under støtteordningen "Tilskudd fra Ovddos-omstillingsprogrammet i Kautokeino" 

Maler til prosjektdokumenter

Forretningsplan

I forprosjekter må man ofte lage en forretningsplan, her finner du eksempel på mal

Skovvi sámegillii

Rapportering og utbetaling

Ved sluttrapportering skal prosjektlederrapport, sluttrapport, utbetalingsanmodning og fagrapport leveres.

 

Vi har ikke maler på fagrapport, dette avhenger av det spesifikke prosjektet og dets innhold. 

Prosjektlederrapport (PLP-rapport)

Skovvi sámegillii

PLP-rapport skal leveres ved prosjektavslutning

Sluttrapport

Eksempel på innhold i sluttrapport

Dersom dere istedenfor for å levere skriftlig sluttrapport ønsker et møte, så huk av dette på skjemaet og lever det uten å fylle ut annen informasjon. 

Anmodning om utbetaling

Skovvi sámegillii

Fylles ut dersom man ønsker å få deler av tilskuddet utbetalt på forskudd eller når sluttrapport leveres, sendes til post@ovddos.com