top of page

Om oss

Ovddos AS - omstillingsorganisasjonen i Kautokeino

Ovddos er et aksjeselskap heleid av Kautokeino kommune. Selskapet har ansvaret for å forvalte omstillingsprogrammet.

Kautokeino har fått omstillingsstatus for perioden 2019-2025. Omstillingsprogrammet skal bidra til å skape nye arbeidsplasser og sikre eksisterende arbeidsplasser. Samt øke robustheten i næringslivet og bidra til å øke innovasjonsevnen

Selskapet jobber med å behandle prosjektsøknader og utvikle egne prosjekter i henhold til gjeldende omstillingsplan.

Ovddos jobber med

  • Bedriftsutviklingsprosjekter - som skal bidra til å styrke bedriftenes kompetanse og eksterne samarbeidsrelasjoner. Dette omfatter også produkt-,prosess-, organisasjons-, og markedsutvikling

  • Kompetansehevende tiltak - for å øke bedriftenes konkurransekraft gjennom å heve kompetansen internt i bedriften.

  • Samarbeidsprosjekter - prosjekter rettet mot flere bedrifter, virksomheter eller organisasjoner.

bottom of page