top of page

Innsatsområder

Omstillingsprogrammet i Kautokeino 2019-2025

Omstillingsarbeidet skal bidra til å utvikle nye arbeidsplasser og sikre eksisterende næringsliv. Programmet skal også bidra til et robust næringsliv og et samfunn som er mer tilpasningsdyktig, attraktivt og bærekraftig. Et robust næringsliv karakteriseres av høy grad av samhandling, riktig kompetanse og høy innovasjonsevne. Samtidig skal det utvikles og sikres arbeidsplasser til Kautokeino. Satsingsområdene er delt inn i tre hovedområder:

 

  1. Næringslivet

    • Digital innovasjon, småindustri og entreprenørskap

    • Opplevelsenæringer

    • Kultur- og kreative næringer

  2. Samfunn

  3. Attraktivitet

 

Felles for disse tre er samhandling og kompetanse, som skal omfavne hele arbeidet og går på tvers av satsingsområdene.

 

Visjonen for omstillingsprogrammet er “Guovdageaidnu - ofelaš sámis”, dette uttrykker at det samiske verdigrunnlaget og språket er fundamentet i samfunnet og at vi har en vilje og ønske om å være en veiviser i Sápmi. Det forventes at søkere stiller seg bak denne visjonen.

 

Omstillingsmidlene skal i hovedsak gå til formål som kompetanseheving, produkt- og markedsutvikling, samarbeids- og nettverksbygging, etablering av ny virksomhet og videreutvikling av eksisterende virksomhet.

Opplevelsesnæringer

Kautokeino kommune har utarbeidet en reisemålsstrategi for 2024-2030 og strategien for reisemålsutvikling går ut på at Guovdageaidnu skal bli kjent som Sápmis kulturbærer og oppfattes som verdens mest autentiske urfolksreisemål og det krever at Guovdageaidnu blir et godt forvaltet, bærekraftig, profesjonelt og modent reisemål med større kapasitet, riktig miks av gjester og tilbud, høy lokal verdiskapning og kvalitet i alle leveranser. Som et resultat skal vi øke antall sysselsatte i opplevelsesnæringa, minimum i tråd med omstillingsprogrammets mål. 

Trykk her for å lese reisemålsstrategien 2023-2030 for Guovdageaidnu:

Reisemålsstrategi 2023-2030 for Guovdageaidnu

Reisemålsstrategi 2024-2030 i et nøtteskall (002).png

Kultur- og kreative næringer

Our customers deserve the highest level of support, and we work tirelessly to maintain those standards. When you choose to work with our team, know that you are consistently choosing quality and excellence. Customer service is at the heart of everything that we do.

Digital innovasjon & småindustri

In today’s globalized world, chances are you are interacting with people from more than just one country. This is where our multilingual functionality comes into play. Take advantage of this unique capability to expand your reach.

Entreprenørskap

We are constantly working to improve our offerings and expand upon our technological capabilities. Our expert team of professionals is passionate about developing the most advanced tech on the market. Ready to experience the future? Get in touch.

If you’d like more information about our features, get in touch today.

bottom of page