top of page

Innsatsområder

Omstillingsprogrammet i Kautokeino 2019-2025

Omstillingsarbeidet skal bidra til å utvikle nye arbeidsplasser og sikre eksisterende næringsliv. Programmet skal også bidra til et robust næringsliv og et samfunn som er mer tilpasningsdyktig, attraktivt og bærekraftig. Et robust næringsliv karakteriseres av høy grad av samhandling, riktig kompetanse og høy innovasjonsevne. Samtidig skal det utvikles og sikres arbeidsplasser til Kautokeino. Satsingsområdene er delt inn i tre hovedområder:

 

  1. Næringslivet

    • Digital innovasjon, småindustri og entreprenørskap

    • Opplevelsenæringer

    • Kultur- og kreative næringer

  2. Samfunn

  3. Attraktivitet

 

Felles for disse tre er samhandling og kompetanse, som skal omfavne hele arbeidet og går på tvers av satsingsområdene.

 

Visjonen for omstillingsprogrammet er “Guovdageaidnu - ofelaš sámis”, dette uttrykker at det samiske verdigrunnlaget og språket er fundamentet i samfunnet og at vi har en vilje og ønske om å være en veiviser i Sápmi. Det forventes at søkere stiller seg bak denne visjonen.

 

Omstillingsmidlene skal i hovedsak gå til formål som kompetanseheving, produkt- og markedsutvikling, samarbeids- og nettverksbygging, etablering av ny virksomhet og videreutvikling av eksisterende virksomhet.

Handlingsplan 2021
bottom of page