top of page

Om Kautokeino i omstilling

Kautokeino kommune har fått omstillingsstatus i 2019 på grunn av noen samfunnsutfordringer. 

Under omstillingsperioden 2019-2025 skal vi forsøke å løse utfordringene ved å sammen skape flere nye bærekraftige arbeidsplasser, sikre eksisterende arbeidsplasser, øke robustheten i næringslivet og øke innovasjons- og utviklingsevnen i samfunnet.  

Omstillingsorganisasjonen Ovddos har fått i oppgave til å lede omstillingsarbeidet gjennom å bidra til å støtte og igangsette prosjekter.

soahtefielbma_midnattsol_pano_.jpg
bottom of page