top of page

F-Gass sertifisering

Kompetanseheving

Beskrivelse fra søker

Gaup elektro AS er et nyetablert selskap i Kautokeino som tilbyr elektro- og ingeniørtjenester. Formålet med bedriften er å drive kommersielt, satse og vokse, for så videre være en påvirkningskraft for å utvikle og bevare det samiske samfunnet i Kautokeino og omegn.

For å gjøre dette trenger Gaup Elektro forskjellige inntektskilder. For dette prosjektet ønsker vi å utvide kompetansen med å få selskapet f-gass sertifisert. Det vil si at vi kan tilby å montere og ta service av varmepumper og små kuldeanlegg inntil 3kg f-gass.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Januar 2022 - Mars 2022

Tilskuddssum

50000

Prosjekteier

Gaup Elektro AS

Kontaktperson

Mikkel Isak Gaup

bottom of page