top of page

Næringshub

Prosjektleder

Antje Schlecht Valio

Prosjektperiode

Les mer

Om prosjektet

Kautokeino kommune vil gjennom prosjektet «Kautokeino næringshub» styrke
sin rolle som kraftsenter for samisk samfunns- og næringsutvikling gjennom å
skape bærekraftige muligheter til bedrifter, økt sysselsetning og inntekter for
våre samiske samfunn og næringsliv

Prosjektleder

Antje Schlecht Valio

Antje Schlecht Valio

Antje Schlecht er prosjektleder og bedriftsrådgiver ved Sápmi Næringshage.

Delfinansiert av

Prosjekteier

Kautokeino kommune

Prosjektplan

bottom of page