top of page

Skoleutbygging

Prosjektleder

Ann Catharina Lango

Prosjektperiode

2020

Les mer

Om prosjektet

I forkant av skoleutbyggingsprosjektet i Kautokeino inititerte Ovddos AS dette prosjektet, der man ønsket å samle næringslivet i Kautokeino til et felles møte for hvordan lokale bedrifter kan være en del av prosessen med skoleutbyggingen. Grunnet lav oppslutning ble dette prosjektet avsluttet tidlig.

Prosjektleder

Ann Catharina Lango

Ann Catharina Lango

Ann Catharina Lango er daglig leder for omstillingsprogrammet i Kautokeino kommune.

Delfinansiert av

Prosjekteier

Ovddos

Prosjektplan

bottom of page