top of page

Stimulere til småindustri innen lokale råvarer

Prosjektleder

Ann Catharina Lango

Prosjektperiode

Oktober 2022

Les mer

Om prosjektet

Prosjektet er i forstudiefasen, hvor målet er å finne ut av hvordan prosjektet skal gjennomføres.

Prosjektleder

Ann Catharina Lango

Ann Catharina Lango

Ann Catharina Lango er daglig leder for omstillingsprogrammet i Kautokeino kommune.

Delfinansiert av

Prosjekteier

Ovddos

Prosjektplan

bottom of page