top of page

Styrke den lokale næringsforeningen

Prosjektleder

Ann Catharina Lango

Prosjektperiode

Juni 2022 - September 2022

Les mer

Om prosjektet

Prosjektet er i forstudiefasen, hvor målet er å finne ut av hvordan prosjektet skal gjennomføres.

Prosjektleder

Ann Catharina Lango

Ann Catharina Lango

Ann Catharina Lango er daglig leder for omstillingsprogrammet i Kautokeino kommune.

Delfinansiert av

Prosjekteier

Guovdageainnu Ealáhussearvi

Prosjektplan

bottom of page