top of page
Søk

Kautokeino skal bli et ansvarlig og modent reisemål

Kautokeino skal bli et ansvarlig og modent reisemål med riktige gjester, riktig kapasitet, høy lokal verdiskapning og kvalitet i alle ledd. Vi skal øke antall årsverk fram til 2025 med 100.

Dette er hovedmålet til reisemålsutviklingsprosjektet til Kautokeino som nå er i siste fase "fra ord til handling".I reisemålsutviklingsprosjektet skal vi utvikle reiselivet i vår kommune for å styrke vårt lokalsamfunn. Kautokeino skal bli et ansvarlig reisemål som betyr at utviklingsarbeidet vi har satt i gang skal bidra til høy lokal verdiskapning til beste for innbyggerne i vår kommune.


I 2019 har reiselivet i Kautokeino jobbet frem en strategiplan (dokumentet finner du nederst på siden) for utviklingen av hele Kautokeino kommune som reisemål. Strategien ble juni 2019 enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Nå, i 2020 og fremover skal prosjektet jobbe med å sette ordene ut i handling. Derfor heter denne fasen vi nå går inn i også «Fra ord til handling». Selve prosjektfasen er 2,5 år.

Hovedmålet for fase «fra ord til handling» er å igangsette viktige tiltak som skal legge til rette for og bidrar til at vi rigger vårt reisemål Kautokeino for vekst, at våre reiselivsaktører kan få øke sin kompetanse for å bli enda mer profesjonell, at vi sikrer oss tilgang til viktige markeder og dermed gjester gjennom strategiske allianser med våre nabodestinasjoner som er store.

Ikke minst er det viktig at vi utvikler flere spennende opplevelser som også viser mangfoldet i Kautokeino kommune. Vi trenger flere opplevelser som lar gjestene ta del i våre mattradisjoner og gir en smak av våre lokale matressurser, opplevelser som gir besøkende i Kautokeino en mulighet å oppleve mangfoldet i våre kreative, kultur- og håndverksnæringer. Og, vi må jobbe for et fungerende markedsarbeid som bidrar til synlighet og tilgjengelighet ovenfor markedet.

Og alt dette skal gjøres med følgende tanke i mente: Kautokeino skal bli et ansvarlig reisemål som betyr at utviklingsarbeidet vi har satt i gang skal bidra til høy lokal verdiskapning til beste for innbyggerne.

Er du bedriftseier, gründer, i startgropen eller synes at det å utvikle reiselivet til beste for Kautokeino som lokalsamfunn er spennende? Har du lyst å bidra til enkelte arbeidsgrupper? Hjertelig velkommen, ta kontakt med prosjektleder 😊

Visjonen for Kautokeino som reisemål er at det skal fremstå som det ledende samiske reisemålet i det internasjonale turistmarkedet. Kautokeino skal oppfattes som kulturbæreren i Sápmi, et sted for sterke møter med mennesker, natur og kultur.

Hovedmålet i strategidokumentet som har en tidshorisont fra 2019 til 2026 er å skape en destinasjon som bidra til høy lokal verdiskapning i kommunen til beste for innbyggerne, kvalitet i alle ledd og riktig kapasitet. Det er satt et kvantitativt mål på 100 nye årsverk innen 2026.

Siden man på 2,5 år kun kan sette i gang flere delprosjekter og på den måten «starte arbeidet», er det er et uttalt ønske fra prosjektleder at man sammen med reiselivet skaper rammer som sørger for at arbeidet kan fortsette, fordi utvikling av et reisemål er en pågående prosess som aldri bør stoppe.

For å kunne jobbe med flere områder samtidig, har styringsgruppen for prosjektet valgt å lage fire arbeidsgrupper:


Send gjerne en melding til prosjektleder for å melde din interesse, får mer informasjon eller tipse om personer eller bedrifter du mener kan bli viktige for arbeidet og bør inkluderes.Følgende bilde er et sammenfattet overblikk over strategien, målene og viktige arbeidsområder reiselivet har identifisert under arbeidet i 2019, for utviklingen av Kautokeino fram til 2026.Reisemålsstrategi_for_Kautokeino_2019-2
.
Last ned • 19.68MB

Foto: Johan Mathis Gaup

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page