top of page
Søk

Kompetanseprogram

Oppdatert: 27. apr. 2022

Program for å styrke bedrifter og gi bedrifter et kompetanseløft.


 

Illuastrasjonsfoto

Velkommen til Sápmi Næringshages kompetanseprogram innen ledelse, arbeidsgiveransvar og bærekraftig business. Dette har vi spesiallaget for bedrifter i indre Finnmark! Passer for deg som er bedriftsleder eller ansatt i bedriften med ansvar for resultat, personal eller strategi. Passer for deg som vil bygge nettverk med andre bedriftsledere, profesjonalisere og ruste bedriften for fremtidens krav til ledelse og bærekraft. Programmet består av tre kompetansepakker. Følg hele programmet eller velg kompetansepakken som passer for deg. Programmet arrangeres i samarbeid med Ovddos og NHO Arktis. Kompetansepakke 1 Bedriftsledelse Dato: 30. mai - 1. juni. Sted: Scandic Karasjok Som bedriftsleder må du forholde deg til ansatte, kunder og samfunn. Hvordan være leder? Hvordan kan din lederstil bidra til at bedriften realiserer sitt potensial? Når skal du styre og når skal du støtte dine ansatte? Vi inviterer til kompetanseheving med Nord Norsk Lederutvikling. Kompetansepakke 2 Arbeidsgiveransvar - i samarbeid med NHO Dato: Juni/August 2022. Sted: Webinar Som bedriftsleder må du forvalte arbeidsgiveransvar for dine ansatte. Hva innebærer dette i praksis? NHO stiller med sin spisskompetanse på området, og det blir anledning til å stille spørsmål og erfaringsutveksling. Vi arrangerer webinarer med konkrete utvalgte tema innen arbeidsgiveransvar. Kompetansepakke 3 Bærekraftig business Dato: 6.-7. September 2022. Sted: Lakselv Hotell Det private næringslivet har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftmål gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft er både relevant og etterspurt. Bærekraftige forretningsmodeller avgjørende for å sikre lønnsomhet i bedriften, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftutfordringene. Bli med på Workshop for å finne veien videre for din bedrift! Deltakeravgift: - Kompetansepakke 1: kr. 3 950,- (Kr. 2 765,- for målbedrifter i Sápmi Næringshage og bedrifter fra Kautokeino) - Bedriften dekker selv reise, dagpakke og overnatting. Enkel uformell middag under kveldsarrangement er inkludert. - Kompetansepakke 2: Kr. 2 500,- (kr. 1 750,- for målbedrifter i Sápmi Næringshage og bedrifter fra Kautokeino. Gratis for medlemmer i NHO) - Kompetansepakke 3: Kr 3 950,- (kr. 2 765,- for målbedrifter i Sápmi Næringshage og bedrifter fra Kautokeino) - Bedriften dekker selv reise, dagpakke og overnatting. - Hele kompetansepakken samlet: Kr. 7 900,- (Kr. 5 530,- for målbedrifter i Sápmi Næringshage og bedrifter i Kautokeino) - Påmelding er bindende. Vi tar forbehold om minimum 10 deltakere. - Programmet er rettet mot private bedrifter lokalisert i enten Nesseby, Tana, Karasjok, Porsanger eller Kautokeino. - Deltakende bedrifter bør ha minimum to ansatte


Ta kontakt med bedriftsrådgiver Antje Schlecht på Sápmi Næringshage ved spørsmål og for mer informasjon om programmet.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page