top of page
Søk

Nannet søker etter ekstra ressurser

Prosjektet Nannet søker etter en ekstra prosjektmedarbeider for en kortere periode som kan bistå oss med saksbehandling mot reinbeitedistriktene som prosjektet har samarbeidsavtale med.

Arbeidsoppgavene består av:

 • Sekretæroppgaver (innkalle og koordinere møter, skrive møteprotokoll)

 • Saksbehandling (forberedelse av saker til styre- og årsmøter)

 • Skrive høringsuttalelser

 • Bistå reinbeitedistriktene med oppfølging av saker

 • Svare på henvendelser som kommer til reinbeitedistriktene


Og ellers "serve" reinbeitedistriktene med aktuelle saker.


Vi ser etter en person som har relativt gode skriveferdigheter, har forståelse for oppgavene og reindriftsnæringen, er reflektert og har normalt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og bør kunne starte i jobben så fort som mulig.


Info om Nannet prosjektet

Nannet er et 3-årig prosjekt i regi av Ovddos og reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark.

Prosjektet ble startet i 2021 og er et 3-årig prøveprosjekt der formålet er å etablere en permanent rådgivnings- og ressurssenter for reindriftsnæringen. Prosjektet bistår reinbeitedistriktene med:

 • Saksbehandling

 • Sekretæroppgaver

 • Digitalt arkiv

 • Postmottak

 • Telefonmottak

 • Kontor- og møtefasiliteter

 • Bilagsføring


Les mer om Nannet på Nannet.no


Er du interessert i denne jobben? Ta kontakt med oss så fort som mulig.


Engasjementet er for en kort- og ubestemt tid, og på grunn av det akutte behovet vil vi ikke gjennomføre en rekrutteringsprosess. Vi engasjerer så fort vi kommer i kontakt med en som er interessert og passer til jobben.


Kontaktinformasjon:


Prosjektleder: Marja Eira

Tlf: 918 03 316


Daglig leder: Ann Catharina Lango

Tlf: 954 27 006

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page