top of page
Søk

SMB utvikling

Ovddos har igangsatt et prosjekt som heter SMB-utvikling, prosjektet er tidligere gjennomført i flere andre regionale omstillingsprosjekter og handler om å se identifisere utfordringer i den enkelte bedrift, se på utviklingsmuligheter og planlegge utviklingsprosjekter og søke om finansiering til å gjennomføre prosjektene enkeltvis i bedrifter.Hva er SMB-utvikling?


Målet med SMB Utvikling er å utløse vekst og bedre lønnsomhet i deltakende bedrifter.

SMB Utvikling er et av de viktigste tiltakene for næringslivet som Ovddos skal gjennomføre i 2020-2021, og ut fra erfaringer fra andre omstillingskommuner vil dette bety mye for de bedriftene som deltar.

Bedrifter i andre omstillingskommuner har gjennom smb-utvikling forbedret lønnsomhet gjennom bistand til (noen eksempler):

  • Markedstiltak (utvikling av markedsføringsstrategi, hjemmesider, SoMe-innhold, kundeposisjonering)

  • Produktutvikling

  • Forbedring av salgsprosesser

  • Produktpakketering (for reiselivsbedrifter)

  • Utvikling av produksjonskapasitet

  • Effektivisering av drift

  • Nytenking og samarbeidsrelasjoner

  • Bistand til finansieringssøknader (investering, bedriftsutvikling, tilleggsnæring, etablerersøknader).

Ekstern kompetanse

Ovddos samarbeider i dette prosjektet med Integralis AS og prosjektlederteam bestående av Olga Goldfain og Berge Hoshovde.

Begge rådgivere har solid og mangeårige erfaring fra operativ ledelse av bedrifter og bedriftsrådgivning i ulike næringer. Olga er utdannet i biologi, økonomi og strategisk ledelse, mens Berge er skipsingeniør, maskinist og siviløkonom. Integralis har erfaring fra arbeid med bedrifter i industri, matproduksjon, reiseliv, kulturnæring, landbruk.

Integralis har nylig sluttført et SMB utviklingsprosjekt i Dyrøy kommune som resulterte i at 15 av 17 deltakende bedrifter har oppnådd solide, merkbare og nyttige for bedrifter resultater.


Hvordan jobber vi i SMB-utvikling?

November 2020 – februar 2021: Forstudie med kartlegging/diskusjoner rundt den nåværende situasjonen, muligheter og interesse for videreutvikling av bedriften. Integralis vil ta kontakt med bedrifter for å avtale og gjennomføre individuelle samtaler.

Mars – desember 2021: Forprosjekt med individuelt arbeid i bedriftene med bedriftsanalyser, strategi og utviklingsprosjekter. Bistand til utvikling og finansiering av hovedprosjekter.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page