top of page
Søk

Styrke Kautokeino som en attraktiv boplass


Foto: Johan Mathis Gaup

Styrke Kautokeino som en attraktiv boplass for nye innbyggere

Kautokeino har som de fleste andre kommuner i Nord-Norge utfordringer med fraflytting. Offentlige arbeidsplasser i Kautokeino opplever utfordringer med å få kompetent arbeidskraft til å bosette seg og etablere seg i Kautokeino, og de som flytter på grunn av jobb blir ikke boende lenge i Kautokeino.


Fraflytting og manglende relevante kompetanse i arbeidsmarkedet er en utfordring for Kautokeino samfunnet. Fraflytting og lite innflytting har konsekvenser for all utvikling. Blant annet for institusjonene som trenger variert kompetanse og som dermed blir forhindret til å utvikle seg i tråd med deres strategier, robustheten i næringslivet og kommuneøkonomien blir svakere.


På styremøte den 5. november har vi besluttet å igangsette en forstudie der vi skal kartlegge muligheter for integreringstilbud for nye innbyggere og muligheter for profileringstiltak for Kautokeino som en attraktiv boplass.


Dette prosjektet fordrer at alle i Kautokeino bidrar. Her skal vi blant annet kartlegge:

  1. Foreslå innhold i en "intropakke" tilbud for nye innbyggere og muligheten for å lage en innbygger-app hvor informasjon om Kautokeino blir delt

  2. Foreslå innhold til en profileringsvideo av Kautokeino

  3. Gjennomføre en brukerundersøkelse der man skal finne svar på om tiltakene i pkt. 1 og 2 er interessante for nye innbyggere i Kautokeino

  4. Igangsette en SoMe bildekonkurranse (instagramkonkurranse) der målet er å vise de positive sidene ved Kautokeino som boplass og besøkssted


Markedsførings- og regnskapskurs for småbedrifter

Det ble også besluttet å igangsette 2 forskjellige kurs for næringslivet. Det ene er markedsføringskurs for småbedrifter og det andre er økonomi- og regnskapskurs.


Kursene skal bidra til kompetanseheving, men også bidra til nettverksbygging, noe som er en viktig del av deltakelse på kurs.


Kursene vil bli gjennomført når smittesituasjonen rundt covid-19 har stabilisert seg mer, forhåpentligvis i februar.


Kreativ Industri skal gjennomføre markedsføringskurs og Estimer skal gjennomføre økonomi- og regnskapskurs for småbedrifter.


Støtte til prosjekter

I tillegg til Ovddos sine initierte prosjekter ble det gitt støtte til 4 prosjekter i næringslivet, gode og viktige prosjekter innen kultur- og kreative næringer, digital innovasjon, småindustri og reiseliv.


Disse vil bli publisert her når søkerne har akseptert tilbudet om tilskudd.


Neste styremøte i Ovddos blir den 12. januar.

 

Bilde: Johan Mathis Gaup

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page