top of page
Søk

To nye medarbeidere i Ovddos

Ovddos har ansatt to nye medarbeidere, og tilfeldigvis heter de nesten det samme, Ann Maret & Anne Maret.


Nannet-prosjektets ny medarbeider

Ann Maret Eira begynner som prosjektmedarbeider for Nannet-prosjektet, ressurs- og rådgivendesenter for reindrift prosjektet. Hun skal bistå reinbeitedistrikter og reindriftsutøvere i saker om reindrift og reinbeitedistrikter.

Ann Maret Eira har god faglig bakgrunn med bachelor i reindriftsfaget i tillegg til å være oppvokst i reindrifta. Hun har siden 2018 jobbet med prosjektet «Næring og rovvilt i Finnmark».


Prošeaktakoordináhtor jahkái


Anne Maret Sara begynner i september i stillingen som prosjektkoordinator i Ovddos. Hun har jobbet som prosjektleder i Ovddos for noen mindre prosjektet, for eksempel bostedsattraktivitetsprosjektet og prosjektet om fritidstilbud. Hun har bachelor i økonomi og administrasjon.


Som prosjektkoordinator skal hun koordinere og bistå nye prosjekter som skal styrke og utvikle næringer og samfunnet i Kautokeino.


Vi er glad for at disse to flinke damene ønsker å ta del i vårt arbeid i omstillingsprogrammet, og vi er sikker på at de kommer til å styrke vårt team.

(Anne Maret Sara har nær relasjon til daglig leder, og daglig leder har ikke deltatt i ansettelsesprosessen.)

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page