top of page
Søk

Vi søker etter en medarbeider til Nanne-reindriftssenter / Mii ohccát mielbargi Nanne guovddážii

Vil du jobbe med å hjelpe reinbeitedistriktene som er medlem av Nanne-reindriftssenter med administrasjonsarbeid?


I prosjektet Nanne -boazodoaloguovddáš er det ledig en 100% stilling som prosjektmedarbeider i perioden 1. september 2021-31. mai 2024. Prosjekt Nanne styres av reindriftssamer i Vest-Finnmark i samarbeid med Ovddos AS som er prosjektansvarlig.

Prosjektet Nanne har tro på at selvstyre i reindriftsnæringen kan realiseres, og at prosjektet vil være støttende for reindriftsnæringen til oppbygging av bærekraftig utvikling. Prosjektet Nanne har på nåværende tidspunkt 1 ansatt, prosjektleder. Nærmeste leder for prosjektmedarbeider vil være prosjektleder.

Prosjektmedarbeider vil i hovedsak jobbe med saker som tilhører reinbeitedistrikter. Arbeidsoppgaver kan endres, ettersom endringstakten i reinbeitedistriktene er høy. Endring av arbeidsoppgaver styres etter reinbeitedistriktenes behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretær og saksbehandler for reinbeitedistrikter og reindriftsutøvere som er med i prosjektet

 • Service for reindriftsutøvere for distrikter som er med i prosjektet

 • Arkiveringsansvar for reinbeitedistrikter

 • Ansvar for planlegging og organisering av møter for reinbeitedistriktene

 • Endring av arbeidsoppgaver må kunne påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minimum 3-årig høyere utdanning. Lang arbeidserfaring innen offentlig forvaltning kan oppveies for utdanning.

 • Erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy, samt god evne til å raskt sette deg inn i nye datasystemer.

 • God muntlig fremstillingsevne på samisk og norsk og god skriftlig fremstilling i norsk

 • Ha god kjennskap til reindriftsnæringen, hovedsakelig i Vest-Finnmark.

 • Forståelse for prosjektarbeid

 • Ha kjennskap til offentlig forvaltning og gjeldende regelverk.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og løsningsorientert

 • Analytisk og nytenkende

 • God gjennomføringsevne

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Du må trives både med å arbeide selvstendig og i team

 • Være serviceinnstilt

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylt arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde og næring

 • Et aktivt, lærende og engasjert arbeid

 • Et godt og motiverende arbeidsmiljø

 • Stor mulighet for å utvikle prosjektet og påvirke egen arbeidshverdag

 • Avlønning i kode 1408 -- førstekonsulent i lønnsspenn fra kr. 468 300 til kr. 516 100

 • Medlemskap i KLP, fra bruttolønn trekkes 2% til egen pensjon

 • 10 % nedskrivning av studielån når du bor og jobber i Kautokeino (maks nedskriving kr. 25 000,- i året)

Kontaktinformasjon og søknad:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelser til prosjektleder Marja Eira, tlf. +47 918 03 316 eller Prosjektansvarlig Ann Catharina Lango, tlf. +47 954 27 006

Søknadsfrist: 15. juli 2021

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes:

Ovddos AS, Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino

eller med e-post: post@boazodoallu.com
Háliidat go bargat veahkkin boazodoaluorohagaide mat leat mielde dán prošeavttas, administratiivalaš bargguiguin?


Prošeavttas Nanne - boazodoalloguovddáš lea rabas 100 % virgi prošeaktamielbargin čakčamánu 1. beaivvi 2021 rájes -- miessemánu 31. beaivvi rádjái 2024. Prošeavtta Nanne stivrejit Oarje-Finnmárkku boazosápmelaččat ovttasráđiid Ovddos AS:in, mii lea prošeaktaovddasvástideaddji.

Prošeakta Nanne jáhkká ahte boazodoalus sáhttá čađahit iešstivrejumi, ja ahte prošeakta sáhttá veahkkin boazodollui hukset bajás guoddevaš ja ceavzilis ovdáneami. Nanne-prošeavttas lea dál 1 bargi, prošeaktajođiheaddji. Prošeaktamielbargi lagamus hoavdan šaddá prošeaktajođiheaddji.

Prošeaktamielbargi bargun šaddet vuosttažettiin áššit mat gullet orohagaide. Bargodoaimmat sáhttet rievdat, danne go orohagain leat hui molsašuddi doaimmat. Bargodoaimmat rivdet dađi mielde makkár dárbbut orohagain leat áigges áigái.

Bargodoaimmat:

 • Čállingodde- ja áššemeannudanbarggut orohagaid ja boazodolliid ovddas geat leat searvan prošektii

 • Service boazodolliide ja orohagaide mat leat searvan prošektii

 • Arkiverenbargu orohagaid ovddas

 • Ovddasvástádus plánet ja organiseret čoahkkimiid orohagaid ovddas

 • Fertet rehkenastit ahte bargodoaimmat sáhttet rievdat

Kvalifikašuvnnat:

 • Relevánta oahppu, unnimusat golmma jagi alit oahppu. Guhkes bargohárjáneapmi almmolaš suorggis sáhttá dohkkehuvvot oahpu sajis.

 • Hárjáneapmi atnit IKT bargoreaidun, ja buorit návccat jođánit oahppat ođđa datavuogádagaid

 • Buorre njálmmálaš ovdanbuktinmáhttu sámegillii ja dárogillii, ja buorre čálalaš ovdanbuktin dárogillii

 • Bures dovdat boazodoalu, vuosttažettiin Oarje-Finnmárkku boazodoalu

 • Prošeaktabarggu ipmárdus

 • Dovdat almmolaš hálddašeami ja gustovaš lágaid ja njuolggadusaid

Persovnnalaš iešvuođat:

 • Struktuvrralaš ja čeahppi hutkat čovdosiid

 • Analyhtalaš ja innovatiiva

 • Buorit čađahannávccat

 • Buorit gulahallan- ja ovttasbargoattáldagat

 • Don fertet liikot bargat iešheanalaččat, ja maiddái earáiguin ovttas (team)

 • Leat veahkkái ja smáđáhkes

Mii fállat:

 • Gelddolaš ja ulbmillaš bargodoaimmaid deaŧalaš servodatsuorggis ja ealáhusas

 • Aktiiva ja beroštahtti barggu, gos maiddái ieš oahpat

 • Buori ja movttiidahtti bargobirrasa

 • Stuora vejolašvuođa ovdánahttit prošeavtta ja stivret iežat bargobeivviid

 • Bálkká koda 1408 mielde -- vuosttaškonsuleantan bálkádásis kr. 468 300 -- 516.100

 • Miellahttuvuođa KLP, bruttobálkkás gessojuvvo 2 % iežat penšuvdnii

 • 10 % oahppoloanas sihkkuma jagis, go ásat ja barggat Guovdageainnus (eanemus meari sihkkun lea 25 000,- kr jagis)

Eambbo dieđut ja ohcan:

Eambbo dieđuid virggi birra addá prošeaktajođiheaddji Marja Eira, tlf. +47 918 03 316 dahje Prošeaktaovddasvástideaddji Ann Catharina Lango, tlf. +47 954 27 006

Ohcanáigemearri: suoidnemánu 15. beaivi 2021

Ohcan, CV, duođaštusat ja atteasttat sáddejuvvojit:

Ovddos AS, Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino

dahje

E-poasta bokte: post@boazodoallu.com

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page