top of page
Søk

Vi søker etter en prosjektkoordinator / Mii ohccát prošeaktakoordináhtora

Vil du være med å utvikle Kautokeino samfunnet og næringslivet?


Ovddos har i dag mange spennende pågående større og mindre prosjekter som vi jobber med og der vi er prosjekteiere, prosjektansvarlige og av og til også har prosjektlederrollen. Til disse prosjektene søker vi nå etter en som kan være med å koordinere og følge opp prosjektene. Prosjektkoordinatoren vil være delaktig i mange forskjellige prosjekter innenfor næringsutvikling og samfunnsutvikling.

Prosjektkoordinatoren vil jobbe i tett samarbeid med daglig leder Ann Catharina Lango.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere, bistå og lede prosjekter som Ovddos har i porteføljen

 • Være en pådriver for å få igangsatt andre prosjekter som er i Ovddos sine handlingsplaner

 • Skrive prosjektplaner og prosjektrapporter

 • Følge opp prosjektene og holde kontakt med prosjektlederne

 • Påse at prosjektene har fremdrift og at prosjektene følger planene

 • Andre relevante oppgaver knyttet til prosjektene

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning, der vi spesielt oppfordrer nyutdannede til å søke

 • Dokumenterbar relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning

 • Lang arbeidserfaring innen offentlig forvaltning kan oppveies for utdanning.

 • Erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy, samt god evne til å raskt sette deg inn i nye datasystemer.

 • God muntlig fremstillingsevne på samisk og norsk og god skriftlig fremstilling i norsk

 • Prosjekterfaring eller god forståelse for prosjektarbeid

Personlige egenskaper:

 • Interesse og evne til å jobbe med administrative oppgaver

 • Høy arbeidskapasitet

 • Pågangsmot og evner til å jobbe effektivt

 • Gode samarbeidsevner, men må samtidig kunne jobbe selvstendig og lede prosjekter

 • Løsningsorientert og nytenkende

 • Evne å bruke sosiale medier og andre digitale systemer

 • Evner til å utvikle prosjekter og å fange nye ideer

 • Fleksibel

Personlig egnethet vektlegges.


Vi tilbyr:

 • 100 % engasjement med en varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse

 • Gode muligheter for karrieretuvikling

 • Spennende og meningsfylle arbeidsoppgaver innenfor næringsliv og samfunnsutvikling

 • Et aktivt, lærende og engasjert arbeid

 • Et godt og motiverende arbeidsmiljø

 • Stor mulighet for å utvikle prosjektet og påvirke egen arbeidshverdag

 • Medlemskap i KLP, fra bruttolønn trekkes 2% til egen pensjon

 • 10 % nedskrivning av studielån når du bor og jobber i Kautokeino (maks nedskriving kr. 25 000,- i året)

 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon og søknad:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelser til daglig leder Ann Catharina Lango, tlf. +47 954 27 006

Søknadsfrist: 15. juli 2021

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes:

Ovddos AS, Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino

eller med e-post til: ann.lango@ovddos.com

Send søknaden helst som krypert e-post.


Háliidat go leat mielde ovdanahttimin Guovdageainnu servvodaga ja ealáhusaid?


Mis lea gelddolaš virgi masa ohccát bargi. Ovddos'is leat olu gelddolaš, unnit ja stuorit prošeavttat main Ovddos lea juogo prošeaktaeaiggát, prošeaktaovddasvástideadji &ja muhtun prošeavttain maid prošeaktajođiheaddji. Prošeaktakoordináhtor galga bargat olu iešguđetlagan prošeavttain ealáhus- ja servvodatovdanahttinsuorggis.

Prošeaktakoordináhtoris šadda lagas ovttasbargu beaivválaš jođiheddjiin Ann Catharina Langoin.


Barggut

 • Koordineret, veahkehit ja muhtomin jođihit smávit prošeavttaid mat leat Ovddos'a prošeaktalisttus

 • Veahkkin álggahit ođđaja eara prošeavttaid mat lea Ovddos'a doaibmaplánad

 • Čállit prošeaktaplanaid, ohccamušaid ja prošeaktaraporttaid

 • Čuovvolit prošeavttaid ja gulahallat prošeaktajođiheddjiiguin

 • Čuovvut prošeavttaid ovdaneami prošeaktaplanaid ektui

 • Eará relevanta barggut mat gusket prošeavttaid

Kvalifikašuvnnat:

 • Relevánta alitoahppu, ja mii ávžžuhit earenoamažit sin ohccat geat aitto leat gárven oahpu

 • Guhkes bargohárjáneapmi almmolaš ásahusain, sáhttá dohkkehuvvot oahpu sajis.

 • Hárjáneapmi atnit IKT bargoreaidun, ja buorit návccat jođánit oahppat ođđa datavuogádagaid

 • Buorre njálmmálaš ja čálalaš ovdanbuktinmáhttu dárogillii, ja lea ovdamunnin jus maid hálddaša sámegiela bures njálmmalaččat ja čálalaččat

 • Prošeaktabarggu vásáhus dahje prošeaktabarggu ipmárdus

Persovnnalaš iešvuođat:

 • Beroštupmi ja návccat bargat administratiivalaš bargguiguin

 • Oaván ja jođan bargat

 • Barggán

 • Buorit ovttasbargonávccát, ja ferte maid seammás sáhttit bargat iešheanalaččat

 • Čeahppi čovodosiid gávdnat ja innovatiiva

 • Máhttit geavahit sosiala mediaid ja eará digitala veahkkeneavvuid

 • Máhttit ovdánahttit prošeavttaid ja fáhtet ođđa prošeaktaideaid

 • Máškit (Fleksibel)

Deattuhuvvo ahte persovnnalaččat heive dán bargui.

Mii fállat:

 • 100% virggi 1 jahkkai, mas lea vejolašvuohta oažžut guhkiduvvot bargoáigodaga

 • Buorit vejolašvuođat karrieara ovdaneapmai

 • Gelddolaš ja ulbmillaš bargodoaimmat

 • Bargu mas beasat oahppat ja engasjeret

 • Movttidahtti ja buorre bargobirás

 • Buorre vejolašvuohta beassat hábmet iežat bargobeivviid ja leat mielde ovdanahttime prošeavttaid

 • KLP pensjonskassas miellahttuovuohta, bálkkás gesso 2% iežat penšuvdnii

 • 10 % oahppoloanas sihkkuma jagis, go ásat ja barggat Guovdageainnus (eanemus meari sihkkun lea 25 000,- kr jagis)

Eambbo dieđut ja ohcan:

 • Eambbo dieđuid virggi birra addá beaivválaš jođiheaddji Ann Catharina Lango, tlf. +47 954 27 006, e-posta ann.lango@ovddos.com

 • Ohcanáigemearri: suoidnemánu 15. beaivi 2021

 • **Ohcan, CV, duođaštusat ja atteasttat sáddejuvvojit:**Ovddos AS, Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino dahje e-poasta ann.lango@ovddos.com

Sádde ohccama krypterejuvvon e-poastan.
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page