top of page

Forberede driften til krabbefriske

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Reiselivsbedriften ble alvorlig rammet av covid-19 med full stopp i besøkende og kunder fra utlandet. Bedriften vil må sondere andre muligheter, herunder med levering av fisk til krabbe til fiskebrukene. Ved å endre kurs er det mye som skal gjøres, blant annet med å undersøke muligheter for å få båten godkjent til fiskelevering.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Oktober 2020-november 2020

Tilskuddssum

32000

Prosjekteier

Mathis Anders M. Sara

Kontaktperson

Mathis Anders M. Sara

bottom of page