top of page

Forprosjekt - Markedsavklaring og produktutvikling

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

I det samiske samfunnet har utmarksnæring en viktig posisjon som næring og kulturbærer. Utmarksnæringen har store utviklingsmuligheter og et potensiale som på langt nær er utviklet. Mihkkal Ante Oskal har siden barndommen av drevet med fiske av ulikt fiskeslag. Han er opplært i å berede tradisjonell mat etter tradisjonelle metoder som røyking og salting av fisk. Dette forprosjektet skal sjekke om det et behov og mulighet i markedet ved å identifisere kundegrunnlag og målgrupper, kartlegge evt. konkurrenter og samarbeidspartnere samt kartlegge produksjonsmetoder.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Oktober 2022-Juni 2023

Tilskuddssum

145000

Prosjekteier

Mihkkal Ante Oskal

Kontaktperson

Mihkkal Ante Oskal

bottom of page