top of page

Forstudie i SMB-utvikling

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Formålet med SMB utvikling er å skape vekst i små og mellomstore bedrifter i omstillingsområdet. Verktøyet hjelper lokale bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter.
SMB utvikling omfatter rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av prosjektplaner for spesifikke utviklingsprosjekter i bedriftene. Formålet med forstudien er å avdekke hvilke bedrifter i omstillingsområdet som er best egnet til å delta i utviklingsprogrammet. Det er kun bedrifter som har et klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkelig innsatsvilje, som får tilbud om å delta i forprosjektfasen. Dette avgjøres av omstillingsstyret. https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/smb-utvikling/

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

November 2020-Januar 2021

Tilskuddssum

140000

Prosjekteier

Ovddos AS

Kontaktperson

Ann Catharina Lango

bottom of page