top of page

Kompetanse-katalysator for samisk matkultur

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Rein Styrke har en visjon å synliggjøre mattradisjoner fra et bærekraftig perspektiv
på en moderne måte. Vi ønsker å være en kompetanse katalysator for sunne
samiske matopplevelser fra et bærekraftig perspektivg. I forstudien vil vi
systematisere og kategorisere vår kompetanse innenfor sunne samiske
matopplevelser, for å vurdere hvilken form og metode denne kunnskapen best
mulig kan nå ut til våre kundegrupper, og evt andre markeder

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

August 2022-November 2022

Tilskuddssum

43300

Prosjekteier

Rein Styrke AS

Kontaktperson

Anni-Rauna Triumf

bottom of page