top of page

Sami Biepmofestivala

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Skisseprosjekt/forprosjekt basert på: Forprosjekt har i sin hensikt å framskaffe beslutningsgrunnlag som man kan jobbe videre med, sammen med investorer og aktuelle interessenter. Forprosjektet vil se på en mulighet og utarbeide helhetlig plan for konsept med arrangement Sámi Biebmofestivála. Det har vært etterspørsel om en matfestival hvor man kan fremme samisk tradisjon og kultur innen mat. Målsetning er å skape et arrangement som skal være fast hvert år.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Januar 2023 - Mai 2023

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Niillas AS

Kontaktperson

Nils Arne Hætta

bottom of page