top of page

Samisk opplevelsessenter for kunst og kultur

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Det er 28 interessenter som har meldt at de kunne tenkt seg et felles senter for formidling av sine aktiviteter, herunder duodji, dáidda, joik o.l. Dette enten i form av utstilling, salg, videresalg eller lignende. Vi går nå i en forretningsutviklingsfase for realisering av senteret, basert på avklaringene som er gjort i forprosjektfasen. Forretningsutvilking innebærer forankring av konseptet til hver enkelt deltaker, driftsorganisering, investeringsbehov og finansiering for å få senteret etablert og satt i drift. Målet er å bygge innhold, bli synlig og danne et nettverk som kan støtte opp om senteret Kautokeino reisemålsstrategi. Forprosjektet har som mål å formalisere arbeidet mellom deltakere og Ailo AS, for å kunne iverksette tiltak som muliggjør oppstart av et samisk opplevelsessenter for kunst og kultur.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperiode

Juni 2021 - November 2021

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Ailo AS

Kontaktperson

Mikkel Gaup

bottom of page