top of page
Søk

Gode forretningsidéer

Ovddos har så langt støttet mange gode og spennende prosjekter som i fremtiden skal bidra til å skape nye arbeidsplasser til Kautokeino. Prosjektene er utarbeidet med grunnlag i en forretningsidé, enten som en nyetablering eller som videreutvikling av eksisterende bedrift.

En forretningsidé kan bli skapt på flere måter. Kreative personer som har en vane for å tenke på nye løsninger har ofte masse idéer, noen gode men også noen mindre gode. En mer strukturert måte å finne gode forretningsidéer på er å gjøre det i faser. Her er en grov faseinndeling av denne prosessen:


Finne en forretningsidé

1. fase

Her identifiserer og konstaterer man et problem, utfordring eller behov. Eller så tenker man på noe som man interesserer seg i og har lyst til å jobbe med.


I 2. fase går man inn i en kreativitetsfase der man tenker på alle mulig måter å løse utfordringen/behovet på. Her skal man koble ut all realisme og ikke analysere noe, men komme opp med så mange ideer som mulig. Her kan det være lurt å være flere hoder som tenker sammen.


I 3. fase kartlegger man hva som allerede eksisterer av løsninger og om det er produkter/tjenester som kunne vært forbedret. Skal man bli en oppfinner eller en forbedrer?

4. fase er en videreføring av 3. fase der du finner ut at det allerede finnes løsninger til ditt identifiserte markedsbehov. Hvordan leveres disse produktene? Finnes det i ditt marked? Er det noe rundt produktet/tjenesten som kunne blitt forbedret av deg for å gi et godt nok produkt?


5. fase: når man har en fullverdig forretningside bør man vurdere forretningsideen ut i fra dine egne mål i livet, verdier og interesser.


God forretningside

En god forretningsidé kjennetegnes blant annet av at den er tydelig og med et konkret fokus, den samsvarer med dine verdier og det du ønsker å leve etter. En fullverdig forretningside har et definert formål, den skal fokusere på muligheter og konkurransefortrinn som din bedrift har.


En fullverdig beskrivelse forretningsidé sier noe om:

  • hvilke behov du skal dekke og for hvem?

  • hva produktet/tjenesten er spesifikt (hva skal virksomheten din tilby?)

  • hvem kunden er, hvem retter du produktet/tjenesten mot?


Ønsker du å tjene penger?

Hvis svaret er NEI er det vanskelig å lykkes, det må nemlig være et ønske om lønnsomhet som betyr at det må komme inn mer penger enn det går ut. Det betyr ikke at du må ønske å bli en millionær eller milliardær, men en bærekraftig bedrift kan ikke gå med underskudd over flere år. Derfor kreves det også at du er villig til å utvikle bedriften kontinuerlig, også etter oppstart.


Er forretningsideen i tråd med dine verdier, interesser og evner og ferdigheter?

Svaret her må være ja, for det å drive en bedrift krever mye energi og ressurser, og dersom du ikke brenner for idéen vil du få utfordringer med motivasjonen og det vil bli vanskelig å holde ut over lengre tid. Dersom svaret er nei, er det fare for at du som leder mister energi og lyst, og vil gå utover kvaliteten til dine produkter/tjenester, samtidig er det ikke bra for deg selv å jobbe med noe som ikke skaper din lykke.


Når man finner på nye forretningsideer kan man også forsøke å tenke næring rundt allerede eksisterende næringer. Er det noen dominerende næringer som har behov for produkt- eller tjenesteleverandører? Hvis ja, er det noe du kunne produsert som kan leveres til denne næringen? Her er et eksempel på en grunder som så et behov i oppdrettsnæringen og dermed begynte å produsere isoporkasser.


HUSK:

De fleste innovasjoner skjer ikke gjennom helt nye oppfinnelser, men gjennom små kontinuerlige endringer.


Her finner du prosjekter som har fått støtte fra Ovddos

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page