top of page
Søk

Kautokeino kommune lanserer egen innbygger-app

For å nå innbyggerne lanserer kommunen nå en egen innbyggertjeneste-app for Kautokeino. Appen har et stort brukerbredde - og gir gode muligheter til både innbyggere, foreninger, kommune og gjester i Kautokeino.


Kautokeino kommune er glad for å dele nyheten med sine innbyggere om at det nå er lansert en egen innbyggertjenesteapp for Kautokeino. Innbygger-appen samler all relevant informasjon i ett system, og skal fungere som en kommunikasjonskanal både mellom kommune og innbyggere og mellom innbyggere og foreninger.


For hele kommunen

Appen er en ny og flunkende måte å kommunisere med innbyggerne på, der du blant annet har mulighet til å få en push-melding direkte til din mobiltelefon når kommunen har viktig informasjon til innbyggerne, eller hvis klubbene du er interessert i - har nyheter å dele i appen.


I appen får du muligheten til å velge akkurat de områdene du er opptatt av - som for eksempel idrett og kultur. Du får også muligheten til å velge foreninger du er interessert i, og steder i kommunen hvor du spesielt vil ha tilgang til nyheter via en push-melding.


Bedre helhetsbilde i tilbudet

Denne ordningen gir grunnlag for en bedre oversikt over tilbudet i Kautokeino, der formålet er å samle informasjon om det som tilbys i Kautokeino kommune - og det som til enhver tid skjer i Kautokeino kommune - i en app.


Det betyr at du i innbyggertjenesten finner informasjon om blant annet skiturer, perleturer, treninger, teaterforestillinger, ulike kurs, duodjimarkeder, påskefester og andre arrangementer.


Appen har en svært åpen mulighet til å samle inn informasjon om nettopp hva innbyggere og foreninger i Kautokeino kommune ønsker - og det er derfor opp til mange innbyggere, foreninger og kommuner å styrke appen til et godt verktøy for alle!


Jeg håper at denne appen blir en plattform som bidrar til å styrke kommunikasjon mellom kommune og befolkning og bidra til at flere føler styrket bolyst når folk vet mer om hva som skjer i kommunen og hvilke tilbud vi har i kommunen, sier Ordfører Anders S. Buljo

 

Mer synliggjøring av foreningene i Kautokeino kommune

Slik det er i dag - informerer mange foreninger om sine tilbud og arrangementer på arenaer som Facebook - hjemmesiden og på informasjonstavler. Dette kan føre til at potensielle interessenter eller deltakere ikke får den informasjonen de trenger til rett tid, og dermed mister for eksempel arrangementer de har ønsket å delta på.

Med denne appen kan alle klubber opprette sin egen "konto", og derigjennom dele informasjon om sine tilbud og arrangementer. På denne måten er Ap med på å synliggjøre klubbene i Kautokeino.


Kommunikasjon mellom kommune og innbyggere

Via appen kan også kommuneorganisasjonen gi viktig informasjon til sine innbyggere. Dersom det for eksempel er arbeid med vannrørledningene som gjør at vannet må sprenges et sted i kommunen, kan kommunen direkte gjennom appen sende en push-melding om dette til beboere som har betydning for denne informasjonen.


Samarbeid med omstillingsprogrammet - Ovddos

Utviklingen av Innbygger-appen er et samarbeid mellom kommunen og omstillingsprogrammet Ovddos AS, og Innocode har utviklet appen.


Den opprinnelige ideen om å etablere en egen innbygger-app stammer fra et prosjekt som er igangsatt av Omstillingsprogrammet med mål om å styrke bostedsattraktiviteten i Kautokeino kommune. Etableringen av innbygger-appen er en av tre faser i dette prosjektet - og formålet er å legge til rette for at innbyggerne skal ha en oversikt over alle tilbudene og ha lett tilgang til informasjon.


Vi har jobbet med appen i ganske lang tid og endelig får vi gitt den ut, det er veldig artig. Jeg håper at de frivillige lag og foreningene tar i bruk appen og publiserer sine arrangementer på denne appen, jo mer den er i bruk, jo bedre blir innholdet. I framtiden kan dette kanskje også komme bedriftene i kommunen til gode, sier Daglig leder i Ovddos Ann Catharina Lango.

 

Søk “Kautokeino innbygger” på App Store eller Google Play på din smarttelefon, eller ta bilde av QR-kodene under.  Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page