top of page
Søk

Gratulerer med kvinnedagen!

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen har vi i Ovddos snakket med en av våre flinke bedriftsledere som har deltatt i SMB-utviklingsprogrammet i regi av Ovddos.


Anne Laila P. Skum. Foto: Árvu


Det burde ikke vært spørsmål om det er behov for denne dagen, fordi slike dager er viktige for å sette fokus på at slik realiteten er i dag, ikke er riktig.

Kvinnedagen ble i 1977 etablert av FN for å markere kvinners kampsaker og rettigheter – men hvorfor er dagen enda så viktig i dag, 45 år senere? Dette er noe av det vi har snakket om med Anne Laila P. Skum, som er daglig leder for Goldin AS. Hun har selv et spesielt forhold til denne dagen, både fordi hun den 8.mars har fått barn – men også fordi denne dagen er en viktig dag å markere for å nå likeverd.


- Når du ser på bedrifter i Norge og over hele verden, er det ikke uvanlig å se at samme kompetanse og samme stilling gir ulik lønn for menn og kvinner. Og dessverre er det slik at kvinner får mindre i lønn sammenlignet med menn. Det burde ikke vært spørsmål om det er behov for denne dagen, fordi slike dager er viktige for å sette fokus på at slik realiteten er i dag, ikke er riktig. Lik arbeid bør gi lik lønn, og når vi ikke har kommet så langt enda i 2022, viser det at det er viktig med slike markeringsdager, sier hun.


- Det handler om likeverd

Hun personlig er imidlertid ikke tilhenger av ordet “likestilling”, og mener at ordet likeverd passer bedre til å forklare hvorfor kvinnedagen er viktig. Det er først når kvinner og menn har samme verdi, at vi klarer å utnytte samfunnets ressurser mest mulig effektivt.


- Det er kjønnsmessige ulikheter mellom kvinner og menn – men akkurat dette handler om at menn og kvinner skal ha samme verdi. Det handler om likeverd. Dersom vi jobber sammen og bruker ressursene effektivt, når vi mye lenger, sier hun.


Program for å styrke våre bedrifter

Ovddos er nå ferdig med SMB-utviklingsprogrammet som bedriften Goldin AS deltok på sammen med 15 andre bedrifter. Utviklingsprogrammets mål var å gi økt verdiskapning og øke antallet ansatte i de totalt seksten Kautokeino-bedriftene som har deltatt på dette programmet. I prosjektet var Olga Goldfain fra Integralis AS prosjektleder. Anne Laila og bedriften er veldig fornøyd med de resultatene som programmet til nå har vist, og hun skryter av prosjektleders innsats og dyktighet.


- For bedriften vår har programmet vært spesielt viktig i forhold til kompetanse. Vi hadde kommet til det stadiet at vi ikke klarte å utvikle oss spesielt med bare vår egen kompetanse, og programmet har meget kompetente og strukturerte konsulenter som har vært flinke til å hjelpe oss med det vi har trengt hjelp med. Det er ikke så enkelt å utforme søknader slik at de er mest mulig oversiktlig, og før programmet hadde vi 4-5 halvveis utfylte søknader. Olga har vært veldig flink og klarte å strukturere og å begrense arbeidet, samt å se konkret på hvordan vi skal nå det neste steget. Vi ser at den hjelpen vi har fått, har gjort at vi klarer å nå de mål vi har satt, forteller Anne Laila åpenhjertig.


I dag ønsker vi spesielt å hedre kvinnelige bedriftsledere og grundere og vil dermed gratulere med kvinnedagen. Samtidig ønsker vi Anne Laila til lykke med bedriftsutviklingen og etableringen!

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page