top of page
Søk

Spennende prosjekter igangsatt

Omstillingsprogrammet har nå vært i drift i rundt et halvt år, og omtrent samtidig som Ovddos startet opp kom coronapandemien. I den perioden er det igangsatt flere prosjekter, på vårt eget initiativ men også av Kautokeino bedrifter og grundere. Det er nemlig mange spennende prosjekter som er blitt finansiert fullt eller delvis av Ovddos, til tross for at coronapandemien har vært belastende for mange bedrifter og skremmende for kommende grundere. Prosjektene som er igangsatt skal bidra til å skape mange nye arbeidsplasser til kommunen, sikre eksisterende arbeidsplasser og styrke næringslivet og næringene i Kautokeino.Prosjektene som Ovddos har finansiert kan du se her


Dette bekrefter det tidligere undersøkelser har vist at Kautokeino er en grunder- og entreprenørskapsbygd, folk har mange forretningsideer og er motivert til å drive egne forretninger. Det å drive eller å starte egen business er likevel ikke "bare-bare", dessverre er det slik at de fleste forretningsideer blir ikke realisert. Innovasjon Norge hevder at det kun er 8 av 100 forretningsideer som lykkes.

Og det er i hovedsak på grunn av:

- at det ikke er behov i markedet

- at bedrifter går tom for penger

- at det ikke er et rett team


Les Innovasjon Norges "fra ide til marked" presentasjon herDet er dermed viktig å gjøre et godt forarbeid for å lykkes, og derfor anbefaler vi de fleste grundere til å gjennomføre forstudie og forprosjekt før man går i gang med etablering av den nye forretningsideen og søker om investeringsstøtte fra Innovasjon Norge eller andre. Dette kan for noen oppleves litt frustrerende og kanskje demotiverende i starten, men jeg tror de fleste vil være glad for å ha gjort noen grunnundersøkelser i starten før man går i gang, slik at man er godt forberedt på realiteten når den kommer og for å redusere risikoen til å tape penger.


Det er også etablerte bedrifter som gjennomfører utviklingsprosjekter gjennom forprosjekter og forstudier, for å blant annet avklare hva som er lønnsomt å gjøre videre for å vokse, hvordan utvikle nye produkter eller for å sjekke ut andre markeder. Utviklingsprosjekter er også spesielt relevant i krisetider når den forretningmodellen som over lengre tid har virket faller sammen, da er det nødvendig å være rask med å finne nye løsninger; nye produkter, nye markeder, nye produksjonsmetoder etc.


Les vår artikkel om forretningsideer her


Offentlig støtte skal i hovedsak gå til prosjekter som i fremtiden skal være bærekraftige økonomisk, det vil si at de ikke skal være avhengig av offentlig støtte. Dette betyr at bedriften må være lønnsom, det må komme mer penger inn enn det går ut. Derfor er det viktig å sjekke ut om du har et marked, hvordan det sannsynlige regnskapet blir, hvordan pengestrømmen blir og hva som skal til for å lykkes.


Vi ønsker deg lykke til med prosjektet ditt!

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page